ALL PROJECTS
İŞİN ADI / NAME OF WORK DURUMU / STATUS
Ankara - Niğde Otoyol Projesi Km 0+000 30+000 Arası Toprak İşleri Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri Completed Projects
Bilecik Şehir Geçişi Completed Projects
Siirt Belediyesi Şehir İçi Yoların Asfalt Yapılması İşi Completed Projects
Siirt İli Merkez İlçe-Eruh Yolu Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapım İşi Completed Projects
Diyarbakır - Mardin Bölünmüş Yolu Mardin Şehir Geçişi Dahil Asfalt Kaplama İşi Completed Projects
Siirt Merkez İlçe Koçlu-Akdoğmuş-Sağırsu Grup Köy Yolu BSK Kaplama İşi Completed Projects
Mardin Merkez Akbağ-Cevizlik , Eroğlu , Yaylacık Yolları Sathi Kaplama İşi Completed Projects
Türkiye Petrolleri Sismik Etütler için Ham Yol Açılması İşi Completed Projects
Akhisar Ayr. 14. Bölge Hududu (Sındırgı) Yolu Km 0+000 8+000 ile Km 14+000 -40+872,406 Arası Yol Yapım işi Ongoing Projects
Ongoing Projects