Türkiye Petrolleri Sismik Etütler için Ham Yol Açılması İşi
LOCATION
  Sakarya
START DATE
  14.09.2004
COMPLETION DATE
  24.05.2005
DESCRIPTION
  Raw Road Opening Work