TANRIVERDİ MADENCİLİK
Madencilik sektöründe hizmet veren kolumuz Tanrıverdi Madencilik; 5 farklı maden ocağı ve 4 farklı maden cinsinde çalışmalarına devam etmektedir.

Maden Ocaklarımız